Dodana: 2 grudzień 2011 10:58

Zmodyfikowana: 2 grudzień 2011 10:58

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie

Dziś w Sali Kolumnowej Centrum Astoria w Białymstoku odbywa się z inicjatywy Prezydenta Miasta Białegostoku konferencja, zorganizowana w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Poświęcona jest problematyce osób najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne – osobom niepełnosprawnym intelektualnie.
Jej celem jest nie tylko ukazanie pozytywnych przykładów działań  ale również  wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk  promujących pełne uczestnictwo tej grupy osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia.


Program Konferencji:

10.00 - 10.15 -  Powitanie gości i otwarcie konferencji,
10.15 - 11.00 -  „O dorosłych potrzebach kobiet i mężczyzn z  niepełnosprawnością intelektualną” dr Izabela Fornalik - edukator  seksualny, pedagog specjalny  i  autorka poradników.
11.00 - 11.30 -  „ABC ekonomii społecznej – zatrudnianie osób  niepełnosprawnych”. Jan Chmiel -  aktor i W-ce Prezes Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki.
11.30 - 12.00 - „Program Trener Pracy” Małgorzata Gorący W-ce  Prezes  Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
12.00 - 12.15 - Przerwa Kawowa
12.15 - 12.40 - „Centrum Dzwoni – Centrum Doradztwa Zawodowego i  Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - prezentacja działalności” Katarzyna Rudzka – Doradca zawodowy, Leszek Bocheński – Trener pracy
12.40 - 13.00 - „Doświadczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku w rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników” Małgorzata Urbańska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku
13.00 - 13.20 - „Pracownik niepełnosprawny intelektualnie – szanse i  zagrożenia – analiza  zagadnienia z pozycji pracodawcy”. Ludmiła Bogalska – Prezes Stowarzyszenia  Wspierania Aktywności  Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni”.

13.20 - 13.50 -  „Asystent dogoterapeuty – szansą na zatrudnienie.” Alina  Bendiuk  Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI
13.50 - 14.00 - pokaz filmu „Marzenie o dzikim zachodzie”
14.00 - 14.30 -  podsumowanie konferencji.
  
W ramach konferencji odbędą się również szkolenia:

1. ”O dorosłych potrzebach kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną”  02.12.2011 r. godz.11.30 – 17.00   Sala Kameralna Centrum Astoria.

2. „Zatrudnienie wspomagane – wsparcie osób niepełnosprawnych w wejściu na rynek pracy”  02 - 03.12.2011 r. godz.9.00-17.00 Sala nr 8 Departament Spraw Społecznych ul. Bema 60/1 Białystok

3. „Zatrudnienie wspomagane – wsparcie osób niepełnosprawnych w wejściu na rynek pracy”  05 - 06.12.2011 r. godz.9.00-17.00 Sala nr 8 Departament Spraw Społecznych ul. Bema 60/1 Białystok

Źródło: Rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Białegostoku

facebook