Dodana: 13 maj 2011 09:19

Zmodyfikowana: 13 maj 2011 09:19

Śpiewająca Masa Krytyczna w Centrum Zamenhofa

Śpiewająca Masa Krytyczna czyli zaśpiewajmy wszyscy jak nasze babcie to koncerty na tarasach Centrum Zamenhofa (ul. Warszawska 19), które odbędą się 14 maja br. ok. 18.40 w ramach PRL-u od demokracji (Gra Miejska - Poznaj Białystok 2011).

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Julita Charytoniuk, stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w 2010 r.

Pedagog kulturoznawca, instruktorka rękodzieła artystycznego, pracownica Białostockiego Muzeum Wsi, wykonawczyni pieśni tradycyjnych, autorka i koordynatorka projektów dotyczących kultury tradycyjnej.

Julita ukończyła pedagogikę kulturoznawczą na Uniwersytecie w Białymstoku; w 2004 roku obroniła pracę magisterską pod tytułem „Demonologia w tradycji ludowej współczesnego Podlasia”. Jest również absolwentką Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie (woj. podkarpackie) oraz Podyplomowych Studiów Etnomuzykologicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Akcja śpiewacza odbywa się w ramach projektu "Wyśpiewać podlaską tradycję - ze wsi do miasta" realizowanego przez Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

facebook