Dodana: 11 sierpień 2011 08:40

Zmodyfikowana: 11 sierpień 2011 08:40

Podlaska Giełda Programów Edukacji Kulturalnej

25 maja w Galerii "Spodki" odbyła się pierwsza Podlaska Giełda Programów Edukacji Kulturalnej organizowana przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku oraz Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP.

Instruktorzy, animatorzy kultury stale odczuwają potrzebę poznania nowych tendencji edukacyjnych i animacyjnych oraz chcą dyskutować i wymieniać się swoimi doświadczeniami. Temu miedzy innymi ma służyć Giełda.

- Mam nadzieję że projekty które państwo dziś zaprezentują uczą konkretnej umiejętności, nie w sensie manualnym, ale w sensie na przykład obcowania ze sztuką, rozumienia jej, myślenia symbolicznego czy abstrakcyjnego. Dla ministerstwa w edukacji kulturalnej było i zawsze będzie pobudzanie kreatywności, która jest naszym kapitałem największym. Liczę, że Państwa projekty właśnie takie są. – powiedziała na wstępie Anna Wotlińska – Naczelnik Wydziału Edukacji Kulturalnej Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP Anatol Wap podkreślił, że dla samorządu województwa podlaskiego edukacja kulturalna jest również priorytetem. Zaś dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku Andrzej Dyrdał podziękował za udział w giełdzie, życzył wymiany doświadczeń i pomysłów oraz samych pięknych inicjatyw.

Poznaliśmy w sumie 19 projektów nadesłanych przez 16 instytucji (ośrodków kultury, stowarzyszeń, muzeów i galerii), które były realizowane na terenie województwa podlaskiego w latach 2008/2009.

Giełdzie nadano formę konkursu, po prezentacjach jury wyłoniło i nagrodziło najlepsze przedstawiające zrealizowane projekty w latach 2008/09. Została przyznana również nagroda publiczności. Oto laureaci:

I miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie za prezentację książki „Nowa Wola Po Prostu"

Inspiracją i bezpośrednią przyczyną działań w ramach projektu była potrzeba kontynuacji wcześniej przeprowadzonego międzynarodowego przedsięwzięcia, które zostało wykonane na osiedlu indiańskim w prowincji Ontario w Kanadzie i Nowej Woli. Podczas szeregu wystaw na Podlasiu (Supraśl, Hieronimowo, Michałowo, Nowa Wola, Białystok) zaprezentowaliśmy około czterdziestu zdjęć autorstwa młodych mieszkańców wsi z Polski i Kanady tworząc tym samym tytułowy „Most ponad granicą”. W „Nowej Woli Po Prostu” zachęcaliśmy Nowowolan do stworzenia fotograficznego autoportretu swojego miejsca zamieszkania. Zdjęcia swoich najbliższych i sąsiadów, zabaw i codziennych czynności, a także ulubionych i najważniejszych miejsc najczęściej wykonywały dzieci. Częścią projektu były nagrywane wywiady ze starszymi mieszkańcami wioski o ich życiu, problemach wynikających z sąsiadowania z osobami o odmiennym pochodzeniu i wyznaniu, ale przede wszystkim tych, które wiążą się z oddaleniem się starszego i młodszego pokolenia.  W tej chwili wydaliśmy album, który jest podsumowaniem obu projektów. Album jest adresowany przede wszystkim do mieszkańców niewielkich społeczności – wydany w trzech językach: polskim, białoruskim i angielskim. Znalazły się w nim zdjęcia wykonane przez młodych mieszkańców polsko-białoruskiej wsi i indiańskiego rezerwatu oraz opinie uczestników o projekcie.
Autorzy: Bartosz Hlebowicz, Alicja Froń, Marek Hyrek

II miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku za „Dacza w nadbiebrzańskim stylu" - czyli odtwarzanie tradycyjnej architektury dla potrzeb agroturystycznych i ochrony krajobrazu kulturowego

Projekt miał na celu wypracowanie metodologii ocalenia ciekawych architektonicznie przykładów budownictwa lokalnego poprzez przeszukanie istniejących źródeł archiwalnych, uzupełnienie  jej poprzez badania terenowe, odbycie konferencji, której efektem miały być instrukcje i rozwiązania metodologiczne dotyczące gromadzenia dokumentacji oraz wskazówki dla przyszłych działań. Została również zorganizowana wystawa zdjęć oraz wydano katalog promocyjny ilustrujący lokalny krajobraz architektoniczny. Zaplanowane działania były przygotowaniem do stworzenia w przyszłości zbioru wzorów lokalnego budownictwa, dostępnego i możliwego do zastosowania przez przyszłych inwestorów. Realizatorzy tego zamierzenia – pracownicy M-GOK, młodzież gminy Lipsk, eksperci z dziedziny etnologii i architektury, zamierzali dokonać przełomu w zakresie praktycznej ochrony unikalnego krajobrazu Suwalszczyzny.
Autorzy: Barbara Tarasewicz przy współpracy Piotra Kuczka  

III miejsce: "Konopielki" Knyszyńskiego Ośrodka Kultury

Główną ideą projektu jest wykorzystanie tradycyjnych zasobów kulturowych północnego Podlasia do integracji i aktywizacji społeczności lokalnej wsi naszego województwa. Osią merytoryczną planowanych działań są tradycyjne pieśni wiosenne zwane Konopielkami – typowe dla naszych terenów, jednak nieznane w innych częściach Polski. W pierwszym etapie przeprowadzamy warsztaty pieśni konopielkowych dla młodzieży licealnej z Knyszyna i okolic, które prowadzą liderzy Stowarzyszenia Tratwa i wiejscy śpiewacy. Drugim etapem jest kolędowanie, zgodnie z tradycją, z niedzieli na poniedziałek wielkanocny; kiedy to grupy kolędników odwiedzają przeszło 200 gospodarstw trzech wsi. Na zakończenie wszyscy spotykamy się na Koncercie Galowym, na którym występuje ok. 250 artystów, w tym grupy z Wileńszczyzny, rejonu Solecznickiego, Grodzieńszczyzny i zaprzyjaźnione inne zespoły ludowe. Kiermasz sztuki ludowej i zabawa trwająca do późnych godzin nocnych kończy Międzynarodowe Spotkania Wiosennego Kolędowania z Konopielką.
Koordynator projektu: Jadwiga Konopno

Jury przyznało także trzy wyróżnienia:

Wyróżnienie: Na swojską nutę - ORTHPOWER - mali tutejsi - Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Sw. Sw. Cyryla i Metodego w Białymstoku

Wyróżnienie: „Wiem skąd jestem - drohiczyńscy gimnazjaliści poznają historię, tradycję, kulturę i obyczaje swojego regionu" - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie

Wyróżnienie: „Skarby z pogranicza kultur" - Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach

Publiczność podzieliła opinię jury i przyznała swoją nagrodę Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie za prezentację książki „Nowa Wola po prostu".

Giełda jest kontynuacją spotkań, które odbywała się w latach ubiegłych w Białymstoku, a bezpośrednio jest kontynuacją Ogólnopolskiej Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej w Warszawie. Podczas warszawskiej giełdy nasze województwo reprezentowane było przez trzy projekty, a zwyciężyły „Kroniki Sejneńskie” Ośrodka Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów w Sejnach.

Spektakl „Kroniki sejneńskie” przygotowany został przez teatr młodzieżowy działający przy Ośrodku „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach. Adresowany jest zarówno do młodzieży jak i dorosłych. Prezentowany był w wielu miastach Polski i w różnych krajach Europy a ostatnio w Teatrze LaMaMa w Nowym Jorku. Premiera pierwszych „Kronik odbyła się w 1999 roku. Od tamtej pory już trzecie pokolenie młodych ludzi uczestniczy w twórczej przygodzie, podczas której zbierając  opowieści, na nowo próbuje odczytać swoje miasto, znajdując w nim miejsce na przeszłość i dzień dzisiejszy. W pracy nad „Kronikami” biorą udział dzieci i młodzież  różnych narodowości i wyznań – Polacy, Litwini i staroobrzędowcy. Ważne jest to, że historie sejneńskie opowiadane są dziś przez kolejną grupę młodych ludzi, którzy wnoszą do spektaklu nowe opowieści o swoich rodzinach i sąsiadach.
Przy okazji prezentacji spektaklu organizowany jest także warsztat praktyk dialogu międzykulturowego dla animatorów kultury, pedagogów i młodzieży. Przedstawienie jest bowiem częścią długofalowego programu artystyczno-edukacyjnego, na który składa się także przygotowanie wystawy fotograficznej i książki, warsztat ceramiczny i plastyczny, historia mówiona i lekcje w szkole, wreszcie międzykulturowa „Gra szklanych paciorków”. 

W ramach Giełdy prezentowane były także stoiska promocyjne uczestników.

Na zakończenie przedstawiciele ośrodków kultury mogli się wymienić własnymi spostrzeżeniami na temat pierwszej, ale z pewnością nie ostatniej Podlaskiej Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej.

***

Prezentacje projektów zostały ujęte w trzy bloki tematyczne:

- projekty adresowane do dzieci i młodzieży, szczególnie w małych społecznościach lokalnych z uwzględnieniem dialogu międzykulturowego:

1. Warsztaty twórczości artystycznej dzieci i młodzieży na pograniczu polsko-litewskim - Ośrodek Kultury w Sejnach

2. „Skarby z pogranicza kultur" - Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach

3. II Biennale Twórczości Plastycznej Młodych „Pasje i talenty" o statuetkę Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski - Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim

4. „Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 2010" - Międzynarodowe Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego Oddział Suwałki, Młodzieżowy Dom Kultury w Suwałkach

5. „Tradycja łączy pokolenia" - Gminny Ośrodek Animacji i Rekreacji w Szudziałowie

6. „Prezentacja książki „Nowa Wola po prostu" - Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

- projekty przełamujące bariery, uprzedzenia, nietolerancję, wykluczenia:

1. „Uwierzyć w siebie" - Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie

2. Na swojską nutę - ORTHPOWER - mali tutejsi - Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Sw. Sw. Cyryla i Metodego w Białymstoku

- projekty popularyzujące dziedzictwo kulturowe województwa podlaskiego:

1. „Profesjonalista w kulturze, Edukacja Muzyczna wsi II" - Stowarzyszenie Klekociaki

2. „Wiem skąd jestem- drohiczyńscy gimnazjaliści poznaj ą historię, tradycję, kulturę i obyczaje swojego regionu" - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie

3. „Dacza w nadbiebrzańskim stylu" - czyli odtwarzanie tradycyjnej architektury dla potrzeb agroturystycznych i ochrony krajobrazu kulturowego - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

4. „Wszyscy razem - przyłącz się do nas" - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

5. „Amatorski ruch artystyczny wczoraj i dziś - w roku Jubileuszu 40- lecia działalności Ośrodka Kultury w Korycinie - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie

6. „Powiatowy Konkurs Na choinkę bożonarodzeniową" - Moniecki Ośrodek Kultury w Mońkach

7. „W babcinym kufrze. Rodzinne spotkania z tradycją" - Muzeum Podlaskie w Białymstoku Oddział w Bielsku Podlaskim

8. Sztafeta Tradycji" - Knyszyński Ośrodek Kultury

9. „Sztuka i Przyjaźń" - Knyszyński Ośrodek Kultury

10. "Konopielki" - Knyszyński Ośrodek Kultury

11. „Sen o moim mieście" - Galeria E-LA-MONTPARNASSE w Białymstoku

Są one wypadową naszych potrzeb, aspiracji i kreatywności. Z każdym tego typu działaniem wiąże się ogromne zaangażowanie wielu osób a efekty często są niewymierne – natomiast w znaczny sposób kształtują nasze wzajemne relacje, budują tożsamość, wzmacniają poczucie własnej wartości.

facebook