Dodana: 11 sierpień 2011 09:23

Zmodyfikowana: 11 sierpień 2011 09:23

Nowe laboratorium Inspektoratu Ochrony Środowiska

W Białymstoku  powstało jedno  z najnowocześniejszych w Polsce laboratorium. Nowa placówka należy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

21 października przy ulicy Ciołkowskiego 2 w Białymstoku odbyło się uroczyste otwarcie nowego laboratorium.

Wśród zaproszonych z tej okazji gości znaleźli się Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański,  Główny  Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz, Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolawski. W roli gospodarza imprezy wystąpiła szefowa WIOŚ Grażyna Żyła-Pietkiewicz.

Ta nowa inwestycja wpisuje się w szeroko rozumianą ochronę środowiska i pozwoli nam lepiej troszczyć się o to co mamy najcenniejsze w naszym regionie. Gratuluję serdecznie wszystkim którzy przyczynili się do powstania tej okazałej placówki. – powiedział marszałek

Blisko 13,5 mln złotych na budowę nowoczesnego laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budowa obiektu trwała 2 lata.

Dzisiejszy dzień jest dla naszego województwa ważny, to kolejny dowód na to, że razem potrafimy wzmacniać te miejsca, które służą bezpieczeństwu  mieszkańców Wiele instytucji i wiele organów musiało złożyć się na to abyśmy dzisiaj mogli wziąć udział w tej uroczystości-  powiedział wojewoda

Laboratorium WIOŚ w Białymstoku wykonuje oznaczenia, wynikające z ustawowych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, na potrzeby prowadzonych kontroli i monitoringu środowiska oraz na zlecenia klientów zewnętrznych, którym potrzebne są informacje o prawidłowości działania urządzeń ochrony środowiska, o stanie środowiska lub służące podejmowaniu decyzji w tym zakresie. Laboratorium prowadzi pomiary i badania w zakresie:ochrony wód
badania fizyko-chemiczne, hydrobiologiczne, bakteriologiczne jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi a pomiarów hałasu i pól elektromagnetycznych.

Nowe laboratorium powstało, aby sprostać coraz większym wymaganiom i postępowi w zakresie aparatury analitycznej.
Województwo Podlaskie stało się pierwszą linią obrony Unii Europejskiej przed szkodliwymi dla środowiska substancjami. Miało to wpływ na fakt, że inspektorat otrzymał tak dużo pieniędzy na budowę nowoczesnego laboratorium i modernizację budynków.

25 sierpnia w ramach  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 5.1  Rozwój Regionalnej Infasrtuktury Środowiska , Inspektorat Ochrony Środowiska otrzymał ok. 2 mln zł.  Fundusze z tej dotacji przeznaczone będą na zakup  nowoczesnej aparatury analitycznej, oraz na budowę niezbędnej  infrastruktury informatycznej. 

facebook