Dodana: 11 sierpień 2011 09:19

Zmodyfikowana: 11 sierpień 2011 09:19

Kamień węgielny pod rozbudowę szkoły muzycznej

16 września 2010 r. w Zespole Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę budynków szkoły.

Świadkami tego wydarzenia byli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdan Zdrojewski, Wojewoda Podlaski – Maciej Żywno, Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański oraz Wicemarszałek Bogusław Dębski oraz inni przedstawiciele władz samorządowych województwa podlaskiego, miasta Białegostoku, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele Kościoła Rzymsko-Katolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z Zespołem Szkół Muzycznych, dziennikarze lokalnych mediów, zaproszeni goście oraz Społeczność Szkolna.

Podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku było wielkim wydarzeniem i świętem zarówno dla dyrekcji i nauczycieli, ale przede wszystkim uczniów – młodych, zdolnych artystów. To, że warto w nich inwestować udowodnili podczas koncertu przygotowanego specjalnie na tą uroczystość. Młodzi artyści zostali gorąco przyjęci przez publiczność.

Podpisania aktu erekcyjnego dokonali: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdan Zdrojewski, Wojewoda Podlaski – Maciej Żywno, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku Adam Juchnowicz, prezes firmy POLBUD Sp z o.o. Robert Andrzej Micał. Na akcie swój podpis złożyła także jedna z uczennic szkoły, utalentowana skrzypaczka Emilka.

- Wielką radością dla mnie jest możliwość goszczenia w szkole która ma tak zdolnych uczniów, tak znakomitych nauczycieli i rodziców którzy te dzieci we właściwy adres wysłali. Wielką przyjemnością jest także dotrzymywanie obietnic zwłaszcza takich, które są nie tylko zobowiązaniem ale i nagrodą w postaci świetnie wykształconych reprezentantów polskiej kultury. Bardzo się cieszę, że inwestycje, które są realizowane w chwili obecnej, w tak wielkiej skali obejmują szkolnictwo artystyczne. Obejmują ten segment, który z mojego punktu widzenia jest najważniejszym elementem odpowiedzialności państwa za przyszłość, rozwój polskiej kultury, ale także za to wszystko co sprawia publiczności wielką przyjemność. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że inwestycje które są realizowane przez ministerstwo kultury należą do najlepiej realizowanych w Europie. A dzieje się tak dlatego, że dyrektorzy instytucji okazali się świetnymi menagerami i dzięki temu możemy za moment powiedzieć, iż właśnie kultura będzie pierwszą dziedziną w Europie, która zakończy realizację wniosków podpisanych, czyli tych które podlegają potem certyfikacji w Europie. Kultura będzie liderem nie tylko w Polsce, ale także w Europie i stanie się to już w październiku – powiedział tuż przed podpisaniem aktu erekcyjnego minister kultury Bogdan Zdrojewski.

W zamurowanym akcie czytamy m.in. …czynimy to ku pożytkowi całej społeczności szkolnej, mieszkańców miasta Białegostoku i całego Podlasia. Pragniemy by w nowym gmachu szkoła mogła w pełni realizować swoją misję, kształcić wrażliwych, świadomych i twórczych ludzi aktywnie oddziaływujących na otoczenie w sferze kultury, odznaczających się uczciwością, odpowiedzialnością, wytrwałością oraz wysoką kulturą osobistą. Młodzież zaś by miała szansę rozwijać swoje pasje i talenty, kształtować charaktery, brać czynny udział w życiu kulturalnym miasta i regionu….

Wykonawcą robót budowlanych pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku” jest Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Sp z o.o., z którym szkoła podpisała umowę 4 marca 2010 roku. Rozbudowa jest współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet XI – Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.3 – Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego). W galerii na dole strony można zobaczyć wizualizację szkoły po rozbudowie.

W skład Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku wchodzą:
- Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
- Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia
- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Witolda Lutosławskiego
- Filia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia przy Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie Wydział Instrumentalno – Pedagogiczny w Białymstoku

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia i Filia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia realizuje 6-letni lub 4-letni cykl nauczania w następujących specjalnościach: fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, perkusja.

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia realizuje 6-letni cykl nauczania na Wydziale Instrumentalnym i Wydziale Rytmiki oraz 4-letni cykl nauczania na Wydziale Wokalnym. Kształci w zawodzie muzyk instrumentalista w zakresie gry na: fortepianie, organach, akordeonie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, harfie, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie, rogu, trąbce, puzonie, tubie i perkusji oraz w zawodzie muzyk o specjalnościach rytmika i wokalista.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia realizuje 6-letni cykl nauczania na Wydziale Instrumentalnym oraz Wydziale Rytmiki. Kształci w zawodzie muzyk instrumentalista w zakresie gry na: fortepianie, organach, akordeonie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, harfie, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie, rogu, trąbce, puzonie, tubie i perkusji  raz w zawodzie muzyk o specjalności rytmika.

Więcej o szkole na: www.muzykbial.pl

facebook