Dodana: 11 sierpień 2011 09:21

Zmodyfikowana: 11 sierpień 2011 09:21

Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Białostockiej

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 na Politechnice Białostockiej odbyła się 7 października o godz. 12.30 w Auli Dużej przy Wydziale Elektrycznym, ul. Wiejska 45D.

Program Uroczystości:

-        Hymn Państwowy
-        Wystąpienie JM Rektora PB prof. dr. hab. inż. Tadeusza Citki
-        Immartykulacja
-        Wręczenie dyplomów najlepszym studentom
-        Wystąpienie przedstawiciela studentów
-        Gaude Mater Polonia
-        Wręczenie odznaczeń i nagród
-        Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. inż. Jana Dorosza pt. „Uwięzione światło”
-        Gaudeamus  Igitur
-        Poczęstunek

Oprawa muzyczna – Chór Politechniki Białostockiej pod dyrekcją Wioletty Miłkowskiej

Ceremonia rozpoczęła się wystąpieniem JM Rektora PB prof. dr. hab. inż. Tadeusza Citki, który podsumował osiągnięcia uczelni w minionym roku akademickim oraz przedstawił plany na rok bieżący.

Do uroczystej immatrykulacji 2010/201, prowadzonej przez Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Katarzynę Zabielską – Adamską prof. nadzwyczajnego PB,  przystąpili studenci I roku, którzy mogli poszczycić się największa ilością uzyskanych punktów.  Wyróżniono także tych z najwyższą średnią ocen uzyskaną w ubiegłym roku akademickim. Podczas uroczystości Senat powitał nowych doktorantów, wręczono też odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom uczelni.

Część oficjalną zakończył wykład  inauguracyjny prof. dr. hab. inż. Jana Dorosza pt. „Uwięzione światło” poświęcony budowie, zasadom działania i funkcjom światłowodów.

W tym roku naukę na Politechnice Białostockiej rozpoczęło 4 600 nowych studentów.

 

facebook