Dodana: 11 sierpień 2011 09:21

Zmodyfikowana: 11 sierpień 2011 09:21

Gaudeamus Igitur na Uniwersytecie Muzycznym

Wykonaniem "Te Deum" Charpentiera, wręczeniem indeksów, uhonorowaniem zasłużonych dla uczelni i okolicznościowymi przemówieniami rozpoczęto rok akademicki 2010/2011 na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku Uniwersytu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Do uroczystej immatrykulacji 2010/2011 przystąpiło 65 studentów I roku studiów I i II stopnia. Rektor uniwersytetu - prof. Stanisław Moryto wręczył dyplomy osobom, które uzyskały końcową ocenę celującą: Annie Rogińskaiej, Agacie Gabryjel, Przemysławowi Kummer, Łukaszowi Olechno, Adamowi Oleńczak, Pawłowi Pecuszok, Claudii Sanjines oraz Aleksandrze Skibskiej.

Wyróżniono też wykładowców. Katarzyna Hall (MEN) przyznała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania ad. dr. hab. Wioletcie Miłkowskiej.

Osoby wyróżniające się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury polskiej - st. wykładowca Ryszard Bałauszko, st. wykł. Ligia Hnidec, st. wykł. Iwona Koter oraz st. wykł. Anna Szwengier otrzymały odzanki honorowe.

***

Nagrodę Rektora otrzymali:
* spośród nauczycieli akademickich:

Nagrodę I stopnia:
- prof. nadzw. Cezary Szyfman
- prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Promiński

Nagrodę II stopnia:
- as. Joanna Cieślik-Klauza
- st. wykł. Maria Terlecka

*spośród pracowników nie będą cych nauczycielami akademickimi:
Nagrodę I stopnia:
- mgr Małgorzata Bielicka
- Elżbieta Kostecka
- Piotr Tomczak

Byli pracownicy uniwersytetu - prof. Jan Kadłubiski i prof. Baniamin Przędzięk otrzymali medale "Za zasługi dla UMFC", natomiast prof. Bożenie Violetcie Bieleckiej podziękowano za długoletnią służbę - medal ten przyznaje Prezydent RP.

Po uroczystości zaprezentowano film Piotra Szalsza "Serce Chopina".

facebook