Dodana: 18 lipiec 2006 11:19

Zmodyfikowana: 18 lipiec 2006 11:19

Zmarł ks. Infułat Stanisław Piotrowski

W wieku 85 lat zmarł ks. Infułat Stanisław Piotrowski - więzień Ostaszkowa, duszpasterz akademicki, prefekt białostockich szkół, długoletni profesor i rektor Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Ks. Piotrowski urodził się w 1921 roku w Supraślu, ukończył małe Seminarium Księży Salezjanów. Brał udział w kampanii wrześniowej w 42 Pułku Piechoty i dostał się do niewoli. Po uwolnieniu prowadził tajne nauczanie niedaleko Wasilkowa i pracował jako wychowawca w sierocińcu księży Salezjanów w Supraślu. Tam uratował kilkoro dzieci narodowości żydowskiej. W 1944 roku został aresztowany za przynależność do Armii Krajowej i wywieziony do Ostaszkowa. W 1946 roku wrócił do kraju i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Po święceniach kapłańskich studiował na KUL, był duszpasterzem akademickim. Za swoją bardzo gorliwą pracę z młodzieżą w czasach stalinizmu usunięto go ze szkoły, gdzie uczył religii. Wykładał w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Był jego rektorem. Jego patriotyczne kazania pamięta każdy, kto uczestniczył w uroczystościach kościelno-narodowych. Przez 16 lat w Magazynie Polskiego Radia Białystok - Ewangelia i Życie - komentował czytania biblijne. W swoim testamencie napisał to, o czym wiedział każdy kto go znał: "Starałem się służyć Bogu i Ojczyźnie jak umiałem. Nie gromadziłem w swoim życiu skarbów. Dziękuję wszystkim, których Opatrzność postawiła na mojej drodze życiowej. Szczególnie tym długim szeregom kapłanów, ongiś moim studentom i wychowankom, których zawsze ceniłem i lubiłem". W testamencie zawarte jest także wzruszające podziękowanie "za wielką łaskę cierpienia na wygnaniu wśród obcych". ale przede wszystkim Ksiądz Infułat podziękował "za najcenniejszy dar kapłaństwa, za który nigdy się Panu nie wywdzięczę". Ksiądz Piotrowski zostanie pochowany w sobotę w rodzinnym Supraślu. Msza pogrzebowa rozpocznie się o 14.00 w tamtejszym kosciele św. Trójcy. Wczesniej -o 11.00 msza w białostockiej Katedrze. Wystawienie zwłok o 8.30 w tzw. starym Kościele Farnym.

Radio Białystok

facebook